De gezamenlijke ouderenbonden, de PCOB en KBO, hebben een officiële samenwerking, georganiseerd in het SamenwerkingsVerband voor Ouderen (SVO). Het SVO oefent invloed uit op het beleid van de gemeente en overlegt met lokale maatschappelijke organisaties. Er is een structureel overleg (1 keer per 6 weken) waaraan regelmatig onder meer de wethouder, ouderenadviseur of sociaal makelaar deelnemen. Het voorzitterschap is onafhankelijk, namelijk Siem van Loon. Jeannet van Lange en Walter Penninga vertegenwoordigen de PCOB. Het SVO hecht grote waarde aan het onafhankelijk aanspreekbaar zijn voor vragen van senioren en bij knelpunten op WMO gebied.

Cliëntondersteuning, eventueel ondersteuning bij de zogenoemde keukentafelgesprekken kan bij de vertegenwoordigers van de eigen vereniging worden aangevraagd. De Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) van de PCOB is Nel Oudijk. Zij is ook namens de KBO, PCOB en SAZ lid van de Adviescommissie Sociaal Domein. Deze adviescommissie geeft op beleidsmatig niveau advies op meerdere beleidsterreinen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Zuidplas. Zorg & Welzijn en Wonen & infrastructuur zijn voor senioren de belangrijkste beleidsterreinen.

In het SVO vindt ook afstemming plaats qua activiteiten die de verenigingen organiseren. De PCOB heeft onder andere de themamiddagen en wandel- en fietstochten. De SAZ organiseert onder andere de telefooncirkel en heeft de klus- en vervoersservice. Leden mogen zich meestal aansluiten bij elkaars activiteiten.

 

 

 

Samenwerking vrijwilligersorganisaties &

In deze samenstelling vindt twee maal per jaar een overleg plaats. Door elkaar goed te informeren versterken de verenigingen elkaar. Men deelt pluspunten maar ook knelpunten. Vanuit het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) worden de organisaties ondersteund. De PCOB zorgt altijd voor afvaardiging. Partners zijn onder andere de Stichting Welzijn Buitenlanders, Platform Gehandicapten, de Zonnebloem, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en de NPV.

 

 

Regionaal overleg Midden-Holland

De afdelingen in onze regio zijn: Bergambacht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen, Gouda, Bodegraven, Schoon­hoven en Zuidplas. We hebben 2x per jaar regionaal overleg. Daarbij is meestal iemand van het hoofdkantoor in Nieuwegein aanwezig. Ook een lid van de ledenraad maakt deel uit van de vergadering. Deze bijeenkomsten zijn zeer informatief, zowel betreffende het landelijke nieuws als het nieuws van de afdelingen. De afdelingen sturen ook hun Nieuwsbrieven aan elkaar door.