De gezamenlijke ouderenbonden, de PCOB en KBO, hebben een officiële samenwerking, georganiseerd in het SamenwerkingsVerband voor Ouderen (SVO). Het SVO oefent invloed uit op het beleid van de gemeente en overlegt met lokale maatschappelijke organisaties. Er is een structureel overleg (1 keer per 6 weken) waaraan regelmatig onder meer de wethouder, ouderenadviseur of sociaal makelaar deelnemen. Het voorzitterschap is onafhankelijk, namelijk Siem van Loon. Jeannet van Lange en Walter Penninga vertegenwoordigen de PCOB. Het SVO hecht grote waarde aan het onafhankelijk aanspreekbaar zijn voor vragen van senioren en bij knelpunten op WMO gebied.

Cliëntondersteuning, eventueel ondersteuning bij de zogenoemde keukentafelgesprekken kan bij de vertegenwoordigers van de eigen vereniging worden aangevraagd. De Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) van de PCOB is Nel Oudijk. Zij is ook namens de KBO, PCOB en SAZ lid van de Adviescommissie Sociaal Domein. Deze adviescommissie geeft op beleidsmatig niveau advies op meerdere beleidsterreinen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Zuidplas. Zorg & Welzijn en Wonen & infrastructuur zijn voor senioren de belangrijkste beleidsterreinen.

In het SVO vindt ook afstemming plaats qua activiteiten die de verenigingen organiseren. De PCOB heeft onder andere de themamiddagen en wandel- en fietstochten. De SAZ organiseert onder andere de telefooncirkel en heeft de klus- en vervoersservice. Leden mogen zich meestal aansluiten bij elkaars activiteiten.

 

 

 

Samenwerking vrijwilligersorganisaties &

In deze samenstelling vindt twee maal per jaar een overleg plaats. Door elkaar goed te informeren versterken de verenigingen elkaar. Men deelt pluspunten maar ook knelpunten. Vanuit het VIP (Vrijwilligers Informatie Punt) worden de organisaties ondersteund. De PCOB zorgt altijd voor afvaardiging. Partners zijn onder andere de Stichting Welzijn Buitenlanders, Platform Gehandicapten, de Zonnebloem, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk en de NPV.

 

 

Regionaal overleg Midden-Holland

De afdelingen in onze regio zijn: Bergambacht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen, Gouda, Bodegraven, Schoon­hoven en Zuidplas. We hebben 2x per jaar regionaal overleg. Daarbij is meestal iemand van het hoofdkantoor in Nieuwegein aanwezig. Ook een lid van de ledenraad maakt deel uit van de vergadering. Deze bijeenkomsten zijn zeer informatief, zowel betreffende het landelijke nieuws als het nieuws van de afdelingen. De afdelingen sturen ook hun Nieuwsbrieven aan elkaar door.

Ouderenadvisering

U kunt in omstandigheden terecht komen waar u niet direct raad mee weet. Met uw vragen kunt u terecht bij de ouderenadviseurs van Stichting ZO= Zuidplas Ondersteunt.

De ouderenadviseur kan met u uw hulpvraag in kaart brengen en naar oplossingen zoeken. Ook kan deze u aanmelden voor voorzie­ningen of u verder begeleiden tot er een oplossing is. De ouderen-ad­viseur biedt ook de zogenoemde onafhankelijke cliëntondersteuning bij bijvoorbeeld Het keukentafelgesprek.

In Meidoorn 1A (Nieuwerkerk aan den IJssel) is het kantoor van Stichting ZO gevestigd en is ook de Huiskamer met inloopfunctie. Daar is iedereen welkom voor een praatje en een kopje thee of koffie. Er is een vrijwilliger aanwezig met een luisterend oor. Voor informatie en afspraken – ook voor bezoek thuis – belt u 0180-310050 of mailt u naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 


Sociaal Raadsvrouw voor Raad en daad

Wanneer u hulp nodig heeft op sociaal juridisch gebied of ondersteuning om uw financiën op orde te krijgen, kunt u terecht bij Raad en Daad. Raad en Daad bestaat uit de Sociaal Raadsvrouw, De Postkamer en budgetmaatjes. Zij adviseren volstrekt onafhankelijk waardoor vertrouwelijkheid gewaarborgd is. U kunt er terecht met vragen over werk, uitkeringen, wonen, belastingen, consumentenzaken, familierecht en juridische zaken. Behalve adviseren kunt u ook ondersteuning krijgen bij het opstellen van een bezwaarschrift of klacht. Voor verdergaande hulp kunt u doorverwezen worden naar de juiste instantie.

 

Raad en Daad heeft maandagmiddag (13-15u.) en donderdagmorgen (9:00-11:00) telefonisch spreekuur Raad en Daad is te bereiken onder nummer 06-14417050. Inloopspreekuren voor de Postkamer (voor hulp bij een brief of administratie of het invullen van een (digitaal) formulier) per dorp zijn:

 • Moordrecht: De Kraal, Prinses Beatrixstraat 15a, vrijdag 10:00-12:00.
 • Moerkapelle (oneven weken): Op Moer, Raadhuisstraat 40, donderdag 10:00-11.30.
 • Zevenhuizen (oneven weken): Swanla, Burg. Klinkhamerweg 86, woensdag 13:00-14.30.
 • Nieuwerkerk a/d IJssel: Welzijn Zuidplas, Meidoorn 1A, maandag 13:00-15:00
 • Nederlandse Patiënten Vereniging en Mantelzorg steunpunt Nederlandse Patiënten Vereniging en Mantelzorg steunpunt

   

 • Nederlandse Patiënten Vereniging en Mantelzorg steunpunt 

  De Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV) is een algemeen christelijke vereniging in Nederland die zich vanuit patiënten perspectief bezighoudt met de zorg voor het leven. Het uitgangspunt is dat ieder mensenleven bescherming verdient, ongeacht de levensfase of de kwaliteit van leven.

  Ieder mens mag er zijn! De NPV Vrijwillige Thuishulp is in handen van een groep gemotiveerde vrijwilligers. De hulp kan bestaan uit bijvoorbeeld wandelen, gezelschap houden, begeleiding bij ziekenhuisbezoek, boodschappen doen etcetera. De NPV organiseert ook hulpverlening op verzoek van bijvoorbeeld huisarts, ouderenadviseur of Sociaal Team.

  Als mantelzorger kunt u terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. Niet alleen voor informatie of advies of een luisterend oor, maar ook voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Bij Steunpunt Mantelzorg werken professionals met kennis omtrent mantelzorg aan mensen met dementie, niet-aangeboren hersenletsel en andere ziektes als kanker en Parkinson. Naast persoonlijke gesprekken is er ook lotgenotencontact mogelijk. Als het nodig is wordt gebruikt gemaakt van vrijwilligers van de NPV of van een andere vrijwilligersorganisatie. Steunpunt Mantelzorg is maandag tot en met donderdag te bereiken via 0180-310050. Mailen kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Op de volgende website treft u meer informatie: www.stzo.nl/kunnen-we-je-helpen/mantelzorg