De gezamenlijke ouderenbonden, de PCOB, de KBO en de SAZ, hebben een officiƫle samenwerking,

georganiseerd in het SamenwerkingsVerband voor Ouderen (SVO).

Het SVO oefent invloed uit op het beleid van de gemeente en overlegt met lokale maatschappelijke organisaties.

Er is een structureel overleg (1 keer per 6 weken) waarbij regelmatig onder meer de wethouder, ouderenadviseur

of sociaal makelaar deelnemen. Het voorzitterschap is onafhankelijk, namelijk Siem van Loon.

Jeannet van Lange en Walter Penninga vertegenwoordigen de PCOB. Het SVO hecht grote waarde aan het

onafhankelijk aanspreekbaar zijn voor vragen van senioren en bij knelpunten op WMO gebied.

Cliƫntondersteuning, eventueel ondersteuning bij de zogenoemde keukentafelgesprekken kan bij de

vertegenwoordigers van de eigen vereniging worden aangevraagd.

De Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) van de PCOB is Nel Oudijk. Zij is ook namens de KBO, PCOB en SAZ

lid van de Adviesraad Sociaal Domein. Deze adviescommissie geeft op beleidsmatig niveau advies op

meerdere beleidsterreinen aan het College van Burgemeester en Wethouders van Zuidplas.

Zorg & Welzijn en Wonen & infrastructuur zijn voor senioren de belangrijkste beleidsterreinen.
In het SVO vindt ook afstemming plaats qua activiteiten die de verenigingen organiseren.

De PCOB heeft onder andere de themamiddagen en wandel- en fietstochten.

De SAZ organiseert onder andere de telefooncirkel en heeft de klus- en vervoersservice. Leden mogen zich meestal aansluiten bij elkaars activiteiten.