Woensdag 11 januari

Rembrandt. Jan Broekhuizen heeft zijn presentatie over het leven en werk genoemd:

In het spoor van Rembrandt.

 

Woensdag 8 februari     

 Jaarvergadering.

De inloop is om 13.30 uur, aanvang 14.00 uur als uitzondering. Na de jaarvergadering is onze gast:

Ed Lugthart, directeur van de Stichting ZO. Hij gaat in op maatschappelijk en sociaal welzijn van onze

gemeente en beantwoordt vragen. Na een extra pauze spelen we een paar rondjes Bingo.

 

Woensdag 16 maart

 

 Jubileumfeest met feestelijk Chinees diner en een concert in de kerkzaal door

het honderdjarig mannenkoor: "Gouda's Liedertafel"

 

 

Woensdag 12 april

 

 

Woensdag 10 mei

 

 

 

 

 

Juni-juli en augustus

Geen themabijeenkomsten

 

 

Woensdag 13 september

 

 

 

Woensdag 11 oktober

    

 

Woensdag 8 november

 

 

Woensdag 13 december