De middagen zijn gratis toegankelijk voor iedereen, ook niet-leden zijn welkom. De inloop is vanaf 14.00 uur met koffie of thee met koek, aanvang 14.30 uur. De voorzitter opent met een welkom, mededelingen, een kort stukje uit de Bijbel en een gebed. Daarna geeft hij het woord aan de presentator. Tijdens een pauze wordt een tweede kopje koffie of thee geserveerd; tevens gaat dan de "koffiebus" rond voor uw bijdrage (minimaal € 2,50 p.p.) aan de consumpties. Afsluiting is rond 16.30 uur.

 

 Woensdag 10 januari

De heer Jan Broekhuizen houdt zijn presentatie over: Het Groene Hart.

 

 Woensdag 14 februari     

 Jaarvergadering

Inloop om 13.30 uur en aanvang 14.00 uur (allen voor leden). Het algemeen en financieel jaarverslag worden besproken en een nieuw lid van de kascommissie wordt benoemd. Evenals af- en aantredende bestuursleden. Het jaarplan 2-24 staat ook op de agenda.

Daarna om 14.40 uur: presentatie voor iedereen toegankelijk, door de heer Jos Tuinier (werkzaam bij Veiligheid Regio Hollands Midden): De brandweer; samen sterk voor meer brandveiligheid i.v.m. het langer thuis wonen. We sluiten de middag af met een paar rondjes bingo.

  Woensdag 20 maart

 

 Chiel Wilbrink, gepensioneerd agent, neemt u mee in zijn geschiedenis met ervaringsverhalen waar hij inmiddels al acht boeken over schreef. Onder andere:  Plaatboeven en boevenvangers.

 

 

Woensdag 10 april

Ds Dick Pranger vertelt over zijn werk als vlootpredikant bij de Marine.

 

 

 Woensdag 8 mei

De heer Vermaak, oud onderwijzer, presenteert de pracht van de natuur met: "De rivier de Rotte".

 

 

 

 

 

Juni-juli en augustus

Geen themabijeenkomsten

 

 

Woensdag 11 september

De heer Gerth Westmaas neemt u mee op zijn vakantiereis

naar Nepal en India.

 

 

 

Woensdag 9 oktober

Mercey Ships vrijwilliger vertelt u over het werk aan boord van

het schip.

    

 

Woensdag 13 november

Ds. Wim de Bruin uit Bleiswijk presenteert Vincent van Gogh.

 

 

Woensdag 11 december

 Advent-Kerstviering