De kennis van senioren op het gebied van de digitale wereld verandert snel. Daardoor wijzigt ook de vraag naar ondersteuning op dat terrein. Daarom gaat de PCOB haar digitale dienstverlening anders organiseren om zo beter aan te sluiten bij de vragen die bij senioren in dit nieuwe decennium leven. Er is minder animo voor een les traject, veel meer zijn de hulpvragen persoonsgericht en kortdurend.

 

In het computer leercentrum aan de Vijf Boeken zijn in ruim twintig jaar met de kennis en ondersteuning van SeniorWeb en inzet van vele vrijwilligers, meer dan 3.500 cursisten geschoold. Gedurende bijna een generatie werd er geleerd hoe men kan werken met een computer, internet gebruiken, E-mails verzenden en bijvoorbeeld digitaal kan bankieren. Cursussen zoals Windows 10, fotoboeken maken, Excel, workshops WhatsApp, omgaan met de iPad, iPhone of tablet, ze stonden allemaal op het lesprogramma.

 

Bij een veranderde vraag past een ander aanbod. Vandaar dat de organiserende docenten en vrijwilligers, in overleg met het bestuur, besloten hebben het leslokaal aan de Vijf Boeken per 31-12 2019 te sluiten. De digitalisering blijft ongewijzigd een speerpunt van de KBO-PCOB. Immers bijna 20% van de senioren hebben nog steeds behoefte aan digitale ondersteuning of hebben zelf geen digitale middelen, bleek bij landelijk onderzoek.

 De docenten en digitaal vaardige vrijwilligers oriënteren zich daarom op een andere vorm van aanbieden van digitale hulp. Deze hulp zal meerpersoonsgericht en individueel van karakter zijn. Over hoe dit organisatorisch uitgewerkt wordt zal in de nieuwsbrieven nader bekend worden gemaakt.